Webové stránky školy jsou dostupné na adrese www.zsamshlubos.cz.